ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2022-2023


1. CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2022-2023
2. ORAR ÎNSCRIERI
3. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
4. STRĂZILE ARONDATE COLEGIULUI NAȚIONAL IOSIF VULCAN ORADEA
4.1 ISJ BIHOR - Circumscripții școlare - Municipiul Oradea secția română
5. CRITERII GENERALE
6. CRITERII SPECIFICE
7. INFORMARE
8. PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2021-2022
9. Metodologia de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023

10. PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023

Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul www.dataprotection.ro - secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”. Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.