PROGRAME, PROIECTE, PARTENERIATEArhivă Programe-Proiecte-Parteneriate

Proiect "Viața peste care călcăm" - Fondul Științescu.

AFIȘ PROIECT

Proiectul „Viaţa peste care călcăm” este derulat de Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea în parteneriat cu Fundaţia Comunitară Oradea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în cadrul programului de finanţare Ştiinţescu. Prin activităţile propuse se urmăreşte atât creşterea interesului copiilor şi tinerilor pentru educaţia STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică), precum şi o abordare interdisciplinară a acestor domenii. Acest proiect îşi propune să schimbe percepţia asupra ştiinţelor prin implicarea elevilor în activităţi practice ce vin în completarea abordărilor teoretice, şi, nu în ultimul rând, să contribuie la conştientizarea impactului antropic asupra mediului înconjurător. Considerăm că abordarea procesului educaţional prin prisma dezvoltării abilităţilor de utilizare a tehnicilor specifice ştiinţei contribuie la creşterea interesului pentru noi domenii de activitate în contextul actual, ce presupune necesitatea inovării şi a dezvoltării. Participarea la activităţile proiectului oferă alternative pentru petrecerea timpului liber de către elevi şi poate deschiderea unui drum către o viitoare carieră. Activităţile propuse se vor desfăşura în afara orelor de şcoală şi cuprind acţiuni de informare şi documentare cu privire la metodele ştiinţifice, activităţi practice în care se vor realiza experimente şi se vor analiza rezultatele acestora, activităţi de comunicare a rezultatelor obţinute. Proiectul se adresează elevilor de gimnaziu din Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea şi caută să contribuie la trezirea interesului pentru ştiinţe, la dezvoltarea gândirii critice şi la formarea unei atitudini ecologice, de preocupare faţă de mediu şi de urmările acţiunilor oamenilor asupra mediului înconjurător. Componenţa echipei de proiect este următoarea: profesor de biologie Sara Ferenţi, profesor de chimie Rodica Crăciun şi profesor documentarist Lioara Beltechi. Activităţile se vor desfăşura atât în exteriorul şcolii cât şi în Laboratorul de biologie, în Laboratorul de chimie şi în Centrul de Documentare şi Informare din Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea. Vom reveni cu detalii şi fotografii pe parcursul desfăşurării proiectului.

În data de 24.02.2017 la Colegiul Național ”Iosif Vulcan ” Oradea s-a desfășurat Concursul ”Europarlamentar pentru o zi?”, organizat de CENTRUL ROMÂN DE POLITICI ECONOMICE (CEROPE) în baza Acordului de Parteneriat cu Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, reprezentat prin inspector scolar pentru educație permanentă și activitate educativă formală și non formală Sopotă Daniela. La activitatea din cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre Parlamentul European prin jocuri educaţionale de simulare” au participat 20 de elevi cu vârstă peste 16 ani din clasele de liceu. Elevii implicați sunt: Bocia Denisa, Arva Denis, Corb Rahela, Cotuna Briana, Dan Abigail, Dănilă Camelia, Floriș Tudor, Hepuțiu Oana, Stănescu Anca, Husăsan Vlad, Josza Alexandru, Mascaș Sergiu, Ficuț Larisa, Merje Andra, Pentea George, Pipa Sergiu, Popa Patricia, Pușcaș Geanina, Vidican Ioana. Câștigătoare a fost desemnată eleva Dan Abigail din clasa a XI-a A, profil învățător- educatoare. Premiul constă într-o excursie gratuită la Bruxelles, în perioada 4-8 aprilie 2017, alături de ceilalți elevi din cele 10 școli implicate din țară. Proiectul a fost coordonat de doamna profesoară Mihincău Dana, consilier cu munca educativă la nivelul colegiului. Din juriu au făcut parte: Ursu Silvia (reprezentant CEROPE), prof. dr. Sfrengeu Florin (Universitatea Oradea), prof. Mihincău Dana, prof. Beltechi Lioara. Toți elevii participanți au fost premiați de CEROPE.