CENTRU DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

Biblioteca pedagogică electronică


         Cabinetul de documentare şi informare este spaţiul propice punerii în practică a proiectului: Biblioteca pedagogică electronică, proiect care va facilita accesul la informaţia ştiinţifică / documentară, dar nu numai (local şi la nivel naţional), va dezvolta demersurile de implicare şi de interes pentru cultura şi societate / comunitate a elevilor şi cadrelor didactice (prin programe on-line), al tuturor celor care vor accesa biblioteca. Informaţia de interes educativ va spori considerabil programele şi metodele psiho-pedagogice ale liceului, dar nu numai, atât prin transparenţă informală, cât şi prin implicarea continuă a cadrelor didactice ale şcolii pentru cercetarea pedagogică.

Obiective:
  • dezvoltarea capacităţii tinerilor pentru documentare independentă;
  • formarea cadrelor didactice pentru cercetarea pedagogică continuă;
  • optimizarea relaţiei şcoală-comunitate;
  • postarea revistei de cercetare pedagogică;
  • atragerea şi dezvoltarea interesului elevilor, cadrelor didactice, al cetăţenilor pentru studiu individual;
  • comunicarea cu elevii din spaţiul educaţional european.