EXAMENE NAȚIONALE
IMPORTANT!


Simulare Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a


Simulare Examen național de Bacalaureat 2020


Evaluare Națională pentru elevii claselor II IV VI


Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru.

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020.

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale:

Nomenclator examene
Lista disciplinelor de examen

Calendarul examenului

Programele în vigoare pentru examenul național de Bacalaureat din anul 2020 sunt disponibile mai jos (arhivă zip din secțiunea Materiale informative)

Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019 (va fi actualizată ulterior)

Pentru alte materiale informative vă rugăm să consultați și pagina website-ului: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII- EDU.RO
Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ). Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal. Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Alte informații utile

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.

Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019

Pentru alte materiale informative vă rugăm să consultați și pagina website-ului: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII- EDU.RO