INFORMAȚII PENTRU CADRELE DIDACTICEATENȚIE !!!

IMPORTANȚA VACCINĂRII ANTICOVID-19

Informații utile pentru părinți și cadre didactice

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

ATENȚIE !!!

BROSURA INFORMARE VACCINAREA IMPOTRIVA COVID 19 IN ROMANIA

VIZUALIZAȚI BROȘURA

Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2

VIZUALIZAȚI O.M. 3235

LISTA POSTURILOR VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 PUBLICATĂ ÎN 18.02.2021

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 - 2022

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic 2021-2022

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

PROGRAME pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a Anul școlar 2020-2021

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2021 PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA PROBELOR SCRISE

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

ORDIN Nr. 4812/2020 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar

VIZUALIZAȚI DOCUMENTUL

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi care să fie în stare:
  • să-şi cunoască propria valoare;
  • să încerce să se autodepăşească;
  • să gândească independent;
  • să-şi rezolve singuri problemele;
  • să-şi planifice sarcini şi să le indeplinească;
  • să invete să se protejeze singuri.
  • să comunice în mod eficient cu ceilalţi.
Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.