INFORMAȚII PENTRU CADRELE DIDACTICE
În perioada următoare va avea loc selecția unui participant la cursul de perfecționare în domeniul educației non-formale din Cappadocia, din perioada 19.06 - 25.06, curs prevăzut în Acreditarea Erasmus+.

VIZUALIZAȚI CALENDARUL SELECȚIEI
ANGAJAMENT PARTICIPARE ERASMUS
DECLARAȚIE PARTICIPARE ERASMUS
REGULAMENTUL INTERN
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COLEGIULUI NAȚIONAL “IOSIF VULCAN”ORADEA
ROFUIP - Ministerul Educației - Regulamentul cadru de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar
Statutul Elevului - Ministerul Educației
I. Metodologia-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile
II. PROCEDURĂ privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională
III. PROCEDURĂ privind recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare

Obținerea Avizului Directorului Liceului Pedagogic

ISJBH- Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea taberelor/excursiilor/expedițiilor și a altor activități de timp liber
PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2
EXAMENE NAȚIONALE
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
CALENDAR MOBILITATE - AN ŞCOLAR 2024-2025
IMPORTANȚA VACCINĂRII ANTICOVID-19

BROSURA INFORMARE VACCINAREA IMPOTRIVA COVID 19 IN ROMANIA

Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul www.dataprotection.ro - secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”. Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.
Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi care să fie în stare:
  • să-şi cunoască propria valoare;
  • să încerce să se autodepăşească;
  • să gândească independent;
  • să-şi rezolve singuri problemele;
  • să-şi planifice sarcini şi să le indeplinească;
  • să invete să se protejeze singuri.
  • să comunice în mod eficient cu ceilalţi.
Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.