INFORMAŢII PENTRU CADRELE DIDACTICE


LISTA POSTURILOR VACANTE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016


 1. FILIERA TEORETICĂ — PROFIL REAL Ş PROFIL UMAN —
 2. FILIERA VOCAŢIONALĂ — PROFIL PEDAGOGIC —
 3. CICLU GIMNAZIAL
 4. CICLU PRIMARToate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi care să fie în stare:
 • să-şi cunoască propria valoare;
 • să încerce să se autodepăşească;
 • să gândească independent;
 • să-şi rezolve singuri problemele;
 • să-şi planifice sarcini şi să le indeplinească;
 • să invete să se protejeze singuri.
 • să comunice în mod eficient cu ceilalţi.
Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.