CLĂDIRI


1. Oradea, str. Jean Calvin nr. 3
2. Oradea, str. Decebal nr. 60 - Ciclul Primar