« înapoi

BIBLIOTECA ŞCOLIICALENDAR CULTURALCartea continuă să fie o sursă de comunicare spirituală şi ştiinţifică, de lărgire a universului cultural, un mijloc educativ şi formativ. Menirea esenţiala a cărţii, a bibliotecii, este să contribuie la formarea unei imagini coerente, juste, asupra lumii, să ajute copilul să se orienteze în spaţiul existenţei, să-i dezvăluie adevăratele valori spirituale. Scopul final al bibliotecii îl constituie, în primul rând, formarea gustului pentru lectură. Biblioteca Colegiului Național "Iosif Vulcan" deţine un număr mare de volume. Achiziţia s-a făcut şi se face conform cerinţelor procesului instructiv-educativ, ţinând seama de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de interesele individuale.