PROGRAME, PROIECTE, PARTENERIATE
CONTRIBUŢIA COLEGIULUI NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" LA FORMAREA ŞI CALIFICAREA MEDIATORILOR ŞCOLARIColegiul Naţional "Iosif Vulcan" din Oradea a fost partener în susţinerea şi derularea programului de formare şi calificare a mediatorilor şcolari PHARE 2004/016.772.01.01.02 SUBC 19, în cadrul programului "Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate", unitatea furnizoare de educaţie fiind Colegiul Pedagogic "Gheorghe Lazar" din Cluj - Napoca. Programul s-a desfăşurat în perioada decembrie 2008 - octombrie 2009, cu implicarea directorului Colegiului Național "Iosif Vulcan", prof. Simona Martin, şi a formatorilor judeţeni/tutori locali, cadre didactice ale şcolii: prof. Sanda Vârva, tehnologia informaţiei şi a comunicării, prof. Levai Mihaela, şcoala inclusivă, prof. Estero Ida, bariere în învăţare, prof. Georgeta Tifor, abilităţi de comunicare şi legislaţie şcolară.

Formatorii judeţeni implicaţi în proiect au beneficiat de o formare îniţială în centrele regionale şi au fost acreditaţi de CNFPA ca formatori judeţeni cu competenţe în domenii specifice: tehnologia informaţiei şi a comunicării, şcoala inclusivă, bariere în învăţare, abilităţi de comunicare şi legislaţie şcolară. Au desfăşurat şi activitate de tutoriat, îndrumând activitatea mediatorilor şcolari cuprinşi în programul de formare profesională, în şcolile în care aceştia au fost încadraţi

Menţionăm faptul că mediatorii şcolari din Bihor au obţinut cele mai bune rezultate la evaluarea realizată de CNFPA. Acest fapt se datorează profesionalismului cu care mediatorii au fost îndrumaţi de către profesorii şcolii noastre.

Tot în această perioadă, CNFPA a aprobat standardele ocupaţionale pentru meseria de mediator şcolar, la aceasta contribuind prin activitatea lor şi cadrele didactice ale instituţiei noastre care au îndrumat formarea mediatorilor şcolari.
Colegiul NaŢional "Iosif Vulcan" - BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "GH. ŞINCAI"


Începând cu luna februarie 2008, Catedra de Limba Română a organizat, în cadrul unui parteneriat cu Biblioteca Judeţeană, o serie de activităţi interesante. Pentru început, elevii şi profesorii de limba română au vizitat şi au admirat noul sediu al Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Sincai", Oradea, completându-şi noile fişe de împrumut.
Activităţile au debutat în 27 martie 2008. Elevii clasei a XII-a E, coordonaţi de doamna profesoară Valeria Vaida, au prezentat la bibliotecă programul "Ceai cu Nichita Stănescu". Aproape toţi elevii au recitat cate o poezie din volumele scriitorului, au urmarit un film cu interviul poetului, au ascultat poezii recitate de autor sau cantece pe versurile lui Nichita Stănescu. Elevii clasei au făcut o prezentare în PowerPoint a acestei activităţi.


Elevii clasei a X-a D, conduşi de aceeaşi doamnă profesoară Valeria Vaida, au desfaşurat o activitate asemănătoare, dar totuşi diferită. S-au prezentat biografia şi opera lui Lucian Blaga, s-au ascultat cântece, pe versurile poetului, s-au recitat poezii din toate volumele acestuia. La ambele evenimente au fost expuse volumele poeţilor, fotografii şi studii de critică literară.
O "lecţie" interesantă a fost realizată de elevii clasei a VI-a B, conduşi de doamna profesoară Margareta Negruţ. Sub genericul "Ocolul lumii in 80 de basme", elevii, impărţiţi pe grupe, au prezentat câte o zonă geografică în funcţie de basmele specifice.

Elevii clasei a IX-a C s-au întâlnit la Biblioteca Judeţeană cu domnul Traian Ştef, directorul instituţiei şi redactor al revistei "Familia" şi cu omul de mare cultură, domnul Florian Chelu, cel care a scos la lumină, din manuscrise şi din reviste vechi, operele dramatice ale lui Iosif Vulcan. Întâlnirea a avut loc cu ocazia aniversării zilei de naştere a cărturarului şi patronului spiritual al şcolii noastre.

Pentru toate aceste activităţi, inclusiv cele desfăşurate de catedra de limbi străine, mulţumim cu plecăciune doamnei Mariana Badea, bibliotecar, ghidul şi coordonatorul tuturor activităţilor noastre din Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Sincai"