Iosif Vulcan


Moş Crăciun dansând!
Click me!
La Mulţi ani!
La Mulţi ani!


LA MULŢI ANI!


La Mulţi ani! La Mulţi ani! La Mulţi ani! La Mulţi ani!    De la 1 septembrie 2009 şcoala noastră a devenit Colegiul Naţional "Iosif Vulcan". Transformarea liceului în colegiu are la baza vechimea sa ca instituţie de învăţământ şi atestă îndeplinirea unor standarde de calitate prin gradul de pregătire a personalului didactic, diversitatea profilelor şi specializarilor în învăţământul liceal. Pe lângă specializările existente, începând cu anul şcolar 2008-2009, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar, a aprobat funcţionarea unei clase cu profil uman, filologie bilingv spaniolă. Datorită acestei realizări liceul orădean a fost inclus în reţeaua secţiilor bilingve din Europa Centrală şi Orientală, alături de Centre similare din Bulgaria, Slovacia, Ungaria, Polonia, Cehia şi Rusia.

    Trecerea de la liceu la colegiu se datorează şi existentei bazei materiale dezvoltate ce cuprinde cabinete, laboratoare şi biblioteci, ceea ce face posibilă desfăşurarea activităţii şcolare în condiţii optime. Unitatea de învăţământ dispune de două cabinete de informatică, o sală multimedia, un centru de documentare şi informare, cabinete de limbi moderne, laboratoare de chimie, fizică, biologie, cabinet de limba română, biblioteca şcolii, biblioteca franceză, biblioteca engleză. Există săli de clasă dotate cu echipament de videoproiectie modern şi internet wireless.

    Toate aceste conditii au determinat îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ care a dus la rezultate deosebite în pregătirea elevilor şcolii, rezultate vizibile şi prin premiile obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare sau la tezele cu subiect unic şi la bacalaureat.

    Trecerea de la liceu la colegiu nu reprezintă doar o simplă schimbare de denumire. Dorim şi sperăm ca această schimbare să aducă modificări valorice în vederea accederii elevilor noştri la studii superioare de calitate şi la pregătirea lor mai bună pentru viaţă..

    Noul statut al şcolii va garanta calitatea educaţiei oferite şi va asigura integrarea absolvenţilor noştri într-o societate modernă, flexibilă, europeană.

                                                                                                                  prof. Simona Martin